Reklamasjoner

Reklamasjoner – hvilke regler gjelder?

Reklamasjonshåndtering er en del av servicen våre forhandlere og Feras yter for våre kunder. Når en sluttbruker kommer inn med en reklamasjon skal dette håndteres profesjonelt og riktig i forhold til lover og regler som gjelder. Men hvilke regler gjelder? 

 

Forbrukerens reklamasjonsrett

I alle saker med reklamasjonsrett må kvittering eller urkjøpsbevis foreligge.

 

Uret: Inntil 5 år fra kjøpsdato.

Dette gjelder ikke dersom mangel eller skade på produktet er påført av eier som følge av uhell eller uforsiktig bruk.

 

Lenke: Dette regnes som en del av uret og har derfor inntil 5 års reklamasjonsrett.

Utenom slitedeler som baretter og normal slitasje.

 

Skinnrem: 3-6 måneder fra kjøpsdato.

Avhengig av bruk.

 

Batteri: 1 år fra kjøpsdato.

Merk! Dette er et ekstra gode de fleste forhandlere gir til sluttbruker og dekkes ikke av reklamasjonsretten.

 

 

Næringskjøp fra Feras til forhandler

2 års garanti på alle våre produkter fra fakturadato.

  

Håndtering av reklamasjoner fra forbruker

Ta imot reklamasjonen fra kunden og vurder mangelen/skaden. Dersom du som forhandler mener dette er en reklamasjonssak skal reklamasjonsformular fylles ut og sendes inn sammen produktet til Feras Serviceavdeling. Våre urmakere vil undersøke produktet og utbedre, evt bytte produktet. Dersom våre urmakere mener dette ikke er en reklamasjon vil de ta kontakt med forhandler med prisoverslag for reparasjon. Dette må forhandler svare skriftlig på, og produktet vil ligge 1 måned før det returneres ureparert dersom det ikke kommer svar.

 

Håndtering av reklamasjon fra forhandler til Feras

Produktet sendes inn med en tydelig feilbeskrivelse på reklamasjonsformularet. Husk også å påføre forhandlernavn!

  

For informasjon om hvordan man fyller ut reklamasjonsformular – se baksiden!

 

Å yte god håndtering av garanti og reklamasjonssaker sikrer en god opplevelse for kunden!

 

Reklamasjonsskjema

Hva dekkes av reklamasjonsretten når det kommer til en klokke?